scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 2
2.1
Brugklasadvies
De basisschool geeft ouders/leerlingen voor 1 maart een schooladvies. Met dit advies kan de leerling – digitaal én vóór 15 maart – worden aangemeld/ingeschreven bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Uitsluitend leerlingen met een advies voor een onderwijssoort die Scholen aan Zee aanbiedt, worden ook daadwerkelijk geplaatst. Bij afwijkende adviezen gaat de school voor voortgezet onderwijs in overleg met ouders/verzorgers.
pLAATSING
Leerlingen met vmbo bb- of kb-advies komen in de gemengde bb/kb-klas van Beroepsonderwijs aan Zee. Heeft de leerling een vmbo tl-advies dan gaat hij naar Mavo aan Zee.

Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in de havo-klas en met een vwo-advies (atheneum of gymnasium) in de vwo-klas van Lyceum aan Zee. Heeft de leerling een gemengd advies, bijvoorbeeld tl/havo of havo/vwo, dan zal Scholen aan Zee in overleg met de basisschool bepalen in welk type klas de leerling komt. 

Dakpanklas mavo-havo
Scholen aan Zee biedt ook dakpanklassen mavo-havo aan. Leerlingen met een gemengd advies mavo/havo worden in deze klas geplaatst. 
Ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerprobleem. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de benodigde ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie hoofdstuk 5.1
en 5.2 voor de ondersteuningsmogelijkheden bij Scholen aan Zee.
Overdracht
De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van OSO (Overstapservice Onderwijs): officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van onderwijskundige rapporten. OSO voldoet geheel aan de privacy wet- en regelgeving. 
2.2
Onderbouw
De onderbouw omvat leerjaar 1 en 2 van het beroepsonderwijs en de mavo en leerjaar 1,
2 en 3 van het lyceum. De school draagt zorg voor een soepele overgang van de onderbouw naar de bovenbouw. 
Vakkenaanbod
In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed samengesteld vakkenaanbod dat per schoolsoort verschillen kent. Het beroepsonderwijs werkt in de onderbouw met een mix van schoolvakken waarbij het loopbaanleren duidelijk naar voren komt. De praktische component is goed zichtbaar in het onderwijsaanbod. Er wordt gewerkt met kern/leerdoelen waarin wordt aangegeven welke kennis en vaardigheden
de leerlingen verwerven. 
2.3
Bovenbouw
De bovenbouw omvat de leerjaren 3 en 4 van het beroepsonderwijs en de mavo, de leerjaren 4 en 5 van de havo en 4, 5 en 6 van het vwo (atheneum en gymnasium). De leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium worden de tweede fase genoemd. Wanneer een leerling naar de bovenbouw gaat, wordt er een aantal belangrijke keuzes gemaakt.
Overgang onderbouw - bovenbouw
Leerlingen binnen het beroepsonderwijs en de mavo kiezen een sector of profiel. Leerlingen worden bij dit keuzeproces begeleid door de loopbaanbegeleider. Gedurende het schooljaar van klas 2 worden er met het oog op deze keuze voorlichtingsavonden gehouden. 

Op het lyceum maken leerlingen in klas 3 hun profielkeuze voor de bovenbouw. Leerlingen worden hierop voorbereid. Er worden voor zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers een aantal activiteiten in dit kader georganiseerd.
2.4
Nederlandse
‌onderwijs-
‌structuur
In het schema wordt de Nederlandse onderwijsstructuur weergegeven. Hierop is te zien welke doorstroommogelijkheden er zijn.