scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 7
Op de scholen worden zowel binnen als buiten de school extra activiteiten georganiseerd. Omdat de in dit hoofdstuk opgesomde activiteiten niet op alle locaties worden georganiseerd, zullen de leerlingen en hun ouders te zijner tijd nadere informatie ontvangen over de activiteiten en voorzieningen. De data van de diverse activiteiten zijn terug te vinden in de op de website gepubliceerde agenda.
7.1
Activiteiten
THEATER-/FILM-/MUSEUMBEZOEK
In samenwerking met Triade worden culturele activiteiten georganiseerd. Ook komt het voor dat leerlingen een bezoek brengen aan musea. Vooral in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming zal dit tot het lesprogramma behoren.
Muziekavonden/concerten
Vanuit het vak muziek worden muziekavonden georganiseerd, zoals een talentenjacht, een Idol’s wedstrijd of een open podium avond. Het Junior College organiseert tweejaarlijks in samenwerking met de basisscholen in Julianadorp ‘Julianadorp’s Got Talent’. 
Internationalisering/
‌buitenlandse reizen 
De leerling van nu dient zijn weg te vinden in een samenleving die op cultureel, economisch en politiek gebied internationaal georiënteerd is. De school wil de leerling hierop voorbereiden en op verschillende wijzen in aanraking laten komen met internationalisering. Het thema krijgt aandacht in de gewone les of wordt zichtbaar in uitwisselingsprogramma’s, excursies of reizen. Het heeft een educatief karakter. Zie bijlage A voor een overzicht van reizen en excursies.
Excursies/stages
Er worden excursies/stages georganiseerd die onderdeel zijn van het lesprogramma. Voor leerlingen die niet meedoen aan een excursie/stage is er een vervangend programma met vakoverstijgende activiteiten of stage in het kader van loopbaanoriëntatie. Bij deze activiteiten kunnen handelingsdelen voor bepaalde vakken afgetekend worden. Tijdens deze dagen is er naast het educatieve en sociale deel genoeg ruimte voor ontspanning. 
Feesten
Op alle scholen worden klassenavonden, leerjaarfeesten, lentefeesten, eindfeesten, podium avonden, een Valentijnsbal etc. georganiseerd. Het kan voorkomen dat de feesten buiten de eigen school worden gehouden. Zie in dit verband ook artikel 9.2 schoolfeesten en roken. 
Sportactiviteiten
Bij sportactiviteiten kan er sprake zijn van een sportdag, een basketbaltoernooi, een volleybaltoernooi of een schaatsmiddag in Alkmaar. De activiteiten kunnen vanuit de vakgroep lichamelijke opvoeding of op initiatief van de leerlingen zelf worden georganiseerd.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Tijdens deze stage doen de leerlingen vrijwilligerswerk zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Jongeren kunnen zo tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Het gaat om vrijwilligerswerk zonder vergoeding en zonder commercieel doel. In het schooljaar 2016-2017 is de maatschappelijke stage door de overheid afgeschaft. Scholen aan Zee blijft de maatschappelijke stages aanbieden op het lyceum en de mavo.
7.2
Voorzieningen
Laptopgebruik/
digitaal onderwijs 
Digitaal onderwijs is niet meer weg te denken bij Scholen aan Zee. Het biedt de mogelijkheid het onderwijs te differentiëren, te flexibiliseren en beter aan te laten sluiten bij de belevings­wereld van de leerling. Hierdoor wordt onderwijs uitdagend, inspirerend, contextrijk en betekenisvol en kan er maatwerk geleverd worden: onderwijs dat aansluit bij de leerroute, het leertempo en het leerniveau van de leerling. Nieuwe leerlingen (brugklasleerlingen) en hun ouders/verzorgers krijgen via Scholen aan Zee diverse mogelijkheden voor het gebruik van een laptop aangeboden. Ook worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar informatieavonden voor ouders/verzorgers gehouden. Leerlingen van Schakel aan Zee maken gebruik van de laptops die voor leerlingen op school beschikbaar zijn. Voor meer informatie over het project digitaal onderwijs gaat u naar onze website. 
Lift 
In alle gebouwen is een lift aanwezig. Indien noodzakelijk kunnen leerlingen hiervan gebruik maken
Overblijfruimte
Elke school heeft de beschikking over een ruimte waarin leerlingen tijdens pauzes en tussenuren kunnen verblijven. 
Gezonde schoolkantine
Onze kantines voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan en daarover wordt gerapporteerd aan de schooldirectie. 
Pontje Westeinde
Voor gratis gebruikmaking van het pontje over het Noord-Hollands kanaal krijgen alle leerlingen uit Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand en Wieringen een aparte vermelding op hun Scholen aan Zee leerlingenpas.