scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 8
8.1
Kwaliteitszorg
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Met ingang van maart 2020 is het onderwijsresultatenmodel vernieuwd. Het model biedt een kijk op de onderwijsresultaten van de VO-scholen aan de hand van de volgende vier indicatoren:
onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs
onderbouwsnelheid
(% onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2)
bovenbouwsucces
(% onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling)
examencijfers
(gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling).
De Inspectie heeft voor elk van deze indicatoren normen vastgesteld. Deze normen zijn absoluut, dat wil zeggen dat er voor de beoordeling niet eerst een vergelijking wordt gemaakt met andere scholen. Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten houdt de Inspectie rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school. Onderstaande link geeft toegang tot een video met een heldere uitleg over het onderwijsresultatenmodel
en de toezicht van de onderwijsinspectie.
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
8.2 
Scholenopdekaart.nl
Scholenopdekaart.nl is een project van de VO-raad en Kennisnet waarbij alle cijfermatige informatie over scholen is verzameld in één systeem. De informatie wordt eenduidig gepresenteerd en de vergelijking met andere scholen kan beter worden gemaakt. Het biedt scholen de mogelijkheid een toelichting te geven op gepubliceerde cijfers en feiten, waardoor er een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs ontstaat. Zie www.scholenopdekaart.nl.
8.3
Onderwijsresultaten 2020
(Zoom in voor alle details)
8.4
Examenresultaten 2018-2019
 
8.5
Leerlingen die Scholen aan Zee zonder diploma hebben verlaten in 2018-2019
Hieronder een overzicht van leerlingen die in 2018-2019 zonder diploma Scholen aan Zee hebben verlaten: