scroll
bezoek website
Hoofdstuk 1

Scholen aan zee

1.1
Stichting Scholen aan Zee
1.2
Missie en identiteit
1.3
Onderwijsvisie Scholen aan Zee
1.4
Opleidingen
Hoofdstuk 2

Inrichting van
het onderwijs

2.1
Brugklasadvies
2.2
Onderbouw
2.3
Bovenbouw
2.4
Nederlandse onderwijsstructuur
Hoofdstuk 3

Aanmelding en dagelijkse onderwijspraktijk

3.1
Aanmelding
3.2
Begin schooljaar
3.3
Lestijden
3.4
Lesrooster
3.5
Lesuitval en opvanguren
3.6
Lesverzuim en te laat komen
A
Ziekmelding
B
Overige afwezigheid
C
Te laat komen
3.7
Onderwijstijd
3.8
Vakantieregeling 2020-2021
Hoofdstuk 4

Betrokkenen bij
het onderwijs 

4.1
Betrokkenen bij de organisatie
4.2
Informatievoorziening
4.3
Overige betrokkenen
Hoofdstuk 5

Ondersteuning
en begeleiding

5.1
Medewerkers ondersteuning en begeleiding
5.2
Vormen van ondersteuning en begeleiding
5.2
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Hoofdstuk 6

Onderwijsresultaat

6.1
Voorlichtingsactiviteiten
6.2
Resultaten en oudercontact
6.3
Bevorderingsnormen
6.4
PTA en examen
Hoofdstuk 7

ACTIVITEITEN EN
VOORZIENINGEN

7.1
Activiteiten
7.2
Voorzieningen
Hoofdstuk 8

KWALITEIT - RESULTATEN

8.1
Kwaliteitszorg
8.2
Scholenopdekaart.nl
8.3
Onderwijsresultaten 2020
8.4
Examenresultaten 2018-2019
8.5
Leerlingen die SaZ zonder diploma hebben verlaten in 2018-2019
Hoofdstuk 9

REGELINGEN

9.1
Verlofregeling
9.2
Veiligheid
9.3
Regeling machtsmisbruik
9.4
Klachtenregeling
9.5
Leerlingenstatuut
9.6
Aansprakelijkheid
9.7
Regels Scholen aan Zee
Hoofdstuk 10

SCHOOLKOSTEN

10.1
Gratis lesmaterialen/boekenpakket
10.2
Zelf aan te schaffen (les)materialen
10.3
Vrijwillige algemene ouderbijdrage
10.4
Schoolpasje
10.5
Schoolfotograaf
10.6
Bijdrage activiteiten, reizen en excursies
10.7
Digitaal onderwijs
10.8
Tegemoetkomingen
10.9
Reductie-/kwijtscheldingsregeling
10.10
Sponsoring
Hoofdstuk 11

CONTACTGEGEVENS

11.1
Scholen aan Zee algemeen
11.2
Afwezigheidsmeldingen
11.3
Veiligheid, klachten en incidenten
11.4
School- en sportlocaties
11.5
Algemene adressen

BIJLAGEN

A
Overzicht reizen en excursies
B
Lessentabellen
C
Zelf aan te schaffen leer- en hulpmiddelen
D
Afkortingen algemeen
E
Plattegrond Den Helder
F
Fietsroute Julianadorp