scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 11
11.1
Scholen aan Zee algemeen
Scholen aan Zee Bestuurskantoor 
Bezoekadres:
Sportlaan 54
1782 ND Den Helder
Postadres
Postbus 636
1780 AP Den Helder
0223 540 300
www.scholenaanzee.nl
secretariaat@scholenaanzee.nl
Schoolmanagement
De aansturing van de scholen­gemeenschap is belegd bij:
dhr. H. van Beekum,
algemeen directeur Scholen aan Zee
mevr. R. Peters,
projectdirecteur Schakel aan Zee
Teamleiders:
dhr. S. van Sluis
afdeling Beroepsonderwijs aan Zee
mevr. E. Zonneveld
afdeling Beroepsonderwijs aan Zee
dhr. W. Bruinsma
afdeling Mavo aan Zee 
dhr. P. van Dam
afdeling Junior College aan Zee
dhr. H. ter Veld
afdeling Lyceum aan Zee
dhr. J. Roggeveen
afdeling Lyceum aan Zee
Voorzitter College van Bestuur
dhr. R.D. de Voogd
0223 540 451
Raad van Toezicht
Postbus 636
1780 AP Den Helder
0223 540 451
secretariaat@scholenaanzee.nl 
Leerlingenadministratie Scholen aan Zee
Voor het doorgeven van wijzigingen en naw- en telefoongegevens van ouders/
verzorgers en/of leerlingen: leerlingenadministatie@scholenaanzee.nl.
Ondersteuningscoördinatoren
mevr. M.H.A. Pors
m.pors@scholenaanzee.nl
mevr. M. Leemans
m.leemans@scholenaanzee.nl
dhr. R. Hoep
r.hoep@scholenaanzee.nl
mevr. I.E. Bobeldijk
i.bobeldijk@scholenaanzee.nl
mevr. H.J.M. Kappen
r.kappen@scholenaanzee.nl
11.2
Afwezigheids­meldingen
Zo vroeg mogelijk, bij voorkeur tussen 08.00-09.00 uur via 0223 540 300.

Verlofaanvragen kunnen via het absentie­­formulier op onze website ingediend worden. 
11.3
Veiligheid, klachten en incidenten
Incidenten
Sportlaan 54
1782 ND Den Helder
Klachten
Zie hoofdstuk 9.4 van deze gids voor de procedure. 
Externe Commissie voor Klachten
‌van Algemene Aard
en machtsmisbruik
Klachtencommissie PO en VO
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder
klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
U dient eerst de interne procedure te doorlopen 
‌(docent, teamleider, directeur, bestuur).
Intern meldpunt pesterijen, 
‌agressie en geweld
0223 540 455
Melden misstand Scholen aan Zee
mw. E.E. Dirks
e.dirks@scholenaanzee.nl
Landelijk meldpunt Stichting 113
bij ernstig pestgedrag
0900 0113
Interne vertrouwenspersonen
Beroepsonderwijs aan Zee
dhr. J.W. Moerkerken
j.moerkerken@scholenaanzee.nl
mw. A.E.M. Matthew
a.matthew@scholenaanzee.nl
Mavo aan Zee
mw. A. Abeln
a.abeln@scholenaanzee.nl
dhr. G.A.J. Steltenpool
s.steltenpool@scholenaanzee.nl
Junior College
mw. M.G.C. Tesselaar
l.tesselaar@scholenaanzee.nl
dhr. E. Tesselaar
e.tesselaar@scholenaanzee.nl
Lyceum aan Zee
mw. Y. Nieuweboer
y.nieuweboer@scholenaanzee.nl
dhr. D.P.A. van Walsem
d.vanwalsem@scholenaanzee.nl
Schakel aan Zee
mw. H.J.M. Kappen
r.kappen@scholenaanzee.nl
mw. N. Aladin
n.aladin@scholenaanzee.nl
Anti-pestcoördinator
Beroepsonderwijs aan Zee
dhr. B. Hendrix
b.hendrix@scholenaanzee.nl
Mavo aan Zee
dhr. T. Poelman 
‌t.poelman@scholenaanzee.nl
Junior College
mw. J. Piët
j.piet@scholenaanzee.nl
Lyceum aan Zee
mw. L. Hartenberg
l.hartenberg@scholenaanzee.nl
Schakel aan Zee
mw. W. Metzlar 
‌w.metzar@scholenaanzee.nl
AVG
Voor vragen/opmerkingen
privacy@scholenaanzee.nl
Functionaris gegevensbescherming
a.vantoly@scholenaanzee.nl
Melden datalek
datalek@scholenaanzee.nl
11.4
School- en sportlocaties
Beroepsonderwijs 
aan Zee
Drs. F. Bijlweg 10
1784 MC Den Helder
0223 540 300
Postadres 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Secretariaat
0223 540 334
secretariaat-beroepsonderwijs
‌@scholenaanzee.nl
Administratie
0223 540 335
administratie-beroepsonderwijs
‌@scholenaanzee.nl
Mavo
‌aan Zee ‌
Drs. F. Bijlweg 21
1784 MC Den Helder
0223 540 300
Postadres 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Secretariaat
0223 540 324
secretariaat-mavo
‌@scholenaanzee.nl
Administratie
0223 540 323
administratie-mavo
‌@scholenaanzee.nl
Lyceum
‌aan Zee
Drs. F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
0223 540 300
Postadres 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Secretariaat
0223 540 346
secretariaat-lyceum
‌@scholenaanzee.nl
Administratie
0223 540 344
administratie-lyceum
‌@scholenaanzee.nl 
Junior
‌College
Akkerbouwstraat 1
1787 AR Julianadorp
0223 540 300
Postadres 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Secretariaat
0223 540 360
secretariaat-juniorcollege
‌@scholenaanzee.nl
Administratie
0223 540 345
administratie-juniorcollege
‌@scholenaanzee.nl
SCHAKEL
‌AAN ZEE
Akkerbouwstraat 1
1787 AR Julianadorp
0223 540 300
Postadres 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Secretariaat
0223 540 360
secretariaat-juniorcollege
‌@scholenaanzee.nl
Administratie
0223 540 345
administratie-juniorcollege
‌@scholenaanzee.nl
SporT
‌aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3
1787 AR Julianadorp
0223 647 012
Voor de verhuur
de_inval@quicknet.nl
SporT
‌aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
0223 540 307
Voor de verhuur
0223 540 229
huren@scholenaanzee.nl
11.5
Algemene adressen
ROC Kop van Noord-Holland
Sperwerstraat 4 
Postbus 250
‌1780 AG Den Helder
www.rockopnh.nl
0223 611 200
Samenwerkingsverband VO 
‌Kop van Noord-Holland
Postbus 282
1740 AG Schagen 
www.swvkopvannoordholland.nl
info-vo@swvkopvannoordholland.nl
Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs 0800 8051 (gratis)
Commissie van advies en
bijstand van het Onderwijs 
Postbus 36
1780 AA Den Helder 
Klachtencommissie
‌Machtsmisbruik PO en VO
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder 
t.a.v. de secretaris 
0223 631 300
Uitsluitend bereikbaar via ­klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
Externe Commissie 
‌voor Klachten van Algemene Aard 
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder 
t.a.v. de secretaris 
0223 631 300
Uitsluitend bereikbaar via ­klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
Jeugdgezondheidszorg GGD 
088 0100 500 
Hollands Noorden
www.ggdhollandsnoorden.nl
Jeugdgezondheidszorg GGD 
088 0100 500 
Hollands Noorden
www.ggdhollandsnoorden.nl
Atie van der Plaat
Contactpersoon Scholen aan Zee
06 13 83 50 70
aplaat@ggdhollandsnoorden.nl
Externe vertrouwenspersonen
GGD Hollands Noorden 
t.a.v. externe vertrouwenspersonen
(Ellen Labree / Inez Ursem) 
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar 
088 0100 550
RVC-Noordwest-Holland 
Postbus 1079
1940 EB Beverwijk 
Commissie van beroep
voor de examens 
Postbus 636
1780 AP Den Helder 
Scholen aan Zee
p/a bestuursbureau
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht 
www.onderwijsgeschillen.nl
DUO
Productgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld 
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder 
t.a.v. de secretaris 
0223 631 300
Uitsluitend bereikbaar via ­klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
Ouders & Coo
Adviesdienst voor ouders over onderwijs
0800 5010
Landelijke informatie www.ouders-5010.nl